Category Archives: Yleinen

Mikä on Kuivaketju 10

Kuivaketju10 on rakennusprosessin kosteudenhallinnan toimintamalli, jolla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä rakennuksen koko elinkaaren ajan. Kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin kaikissa vaiheissa ja torjunnan onnistuminen todennetaan luotettavalla tavalla. Toimintamalli sisältää Kuivaketju10-riskilistan ja -todentamisohjeen, joissa on esitetty kymmenen keskeisintä kosteusriskiä. Näiden kosteusriskien hallinnalla vältetään yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaiskustannuksista. Suunnittelutyön aikana arkkitehti-, rakenne-, LVI- ja […]

Muovimattojen asentamisessa avainasemassa kosteudenhallinta ja tasoitteen käyttö

Lattian- ja seinänpäällysteliitto muistuttaa muovimattojen oikeaoppisen asentamisen ohjeista. Olennaista on varmistaa aina alustan riittävä kuivuus ja käyttää matala-alkalista tasoitetta. Liiton mukaan oikein asennettuna alustaansa liimattu muovipäällyste on turvallinen, kestävä ja toimiva ratkaisu esimerkiksi kouluihin ja korkean hygieniatason sairaalatiloihin. Muovipäällyste – kuten mikä tahansa muu lattiamateriaali – pitää asentaa oikein. Tärkeintä on huolehtia alustan kunnollisesta kuivumisesta. […]

Rakennusteollisuus RT ry: Eettiset periaatteet käytännössä: 3. Toimi ammattimaisesti.

Rakennusteollisuuden kolmas eettinen periaate kannustaa toimimaan ammattimaisesti. Se muistuttaa ammattietiikasta, ammattiylpeydestä sekä lakien, sopimusten ja vaatimusten kunnioittamisesta. Rakennusteollisuuden jäsenilleen toteuttaman eettisen kyselyn mukaan projekteissa ilmenee jonkin verran tahallista alihinnoittelua tarjousvaiheessa ja katteen hakemista jälkikäteen lisätöiden kautta. Lähes puolet vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että ilmiötä esiintyy vain harvoin tai ei lainkaan. Toisen sopimusosapuolen vedättäminen on […]